Mercy Watson To the Rescue author: Kate DiCamillo
illustrator: Chris Van Dusen
Mercy Watson To the Rescue

close